Superant barreres

En l’actualitat, la discapacitat es situa en els 3,8 milions de persones. Les persones amb discapacitat són un col·lectiu molt nombrós no obstant, pocs anys han passat des de que eren menyspreats, humiliats i discriminats. Molts són els esforços que han realitzat i que encara avui realitzen per a ser tractats com a iguals. La seva voluntat no és ser integrats sinó ser rebre la mateixa atenció que la resta de persones sempre respectant tant les seves capacitats com les limitacions. Superant barreres pretén ensenyar a través de personatges emblemàtics com la discapacitat no és cap impediment per a superar-se dia rere dia. 

Seqüenciació de l'activitat

Part teòrica:

Introducció als diferents tipus de discapacitat: discapacitat física (motòrica, no motòrica), discapacitat sensorial (auditiva i visual) i discapacitat intel·lectual i presentar a diversos personatges històrics que a pesar de tenir una discapacitat han estat reconeguts per dur a terme una gran tasca en la seva disciplina.

Part pràctica:

Realització de fets quotidians simulant que pateixen una discapacitat.

Activitats complementàries

Dins del programa 'No Passis de Roda a Roda' se celebra cada any un concurs fotogràfic i literari amb els alumnes que hi han participat. En aquest concurs hi ha diferents modalitats de participació:

  • Experiència fotogràfica: concurs de fotografies de temàtica d’imatges que tinguin a veure amb la discapacitat: vida diària, esport, barreres arquitectòniques
  • Certamen literari: recull de contes sobre temes relacionats amb la discapacitat
  • Recull de frases i reflexions sobre el món de la discapacitat

En acabar el curs es realitza el lliurament de premis i s'edita un llibre on es recullen les fotografies, contes i frases dels alumnes

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org