ITINERARI PERSONAL

ž

L'objectiu d'aquest itinerari personal suposa la realització de tots els treballs necessaris per tal d'aconsseguir la teva ocupabilitat. Per fer-ho realitzarem les següents etapes:

1.- DETERMINACIÓ DEL PERFIL.- 

Comporta realitzar una entrevista personal, la recepció del teu currículum i la delimitació dels possibles àmbits laborals.

2.- VALORACIÓ DE L'OCUPABILITAT.-
En aquesta etapa revisarem i adaptarem, si és necessari, el teu currículum, t'ensenyarem a afrontar una entrevista de feina, t'orientarem en els criteris generals de búsqueda de feina i finalment valorarem la possibilitat de crear la teva propia empresa.
3.- DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS FORMATIVES.-
Analitzarem les teves possibles mancances formatives i t'orientarem per tal que les superis.
4.- GESTIÓ DE LA TEVA CANDIDATURA.-
Quant el teu perfil professional s'adapti a una de les demandes d'ocupació que gestionem, t'enviarem a l'empresa interessada per tal que formis part del procés de selecció i seguirem tot el procés fins al final.
5.- INSERCIÓ LABORAL.-
Si has aconseguit superar el procés de selecció, supervisarem el teu procés de contractació revisant les condicions laborals i procedint a informar-te de les possibles deficiències detectades.
6.- SEGUIMENT DE L'ACTIVITAT LABORAL.-
Revisarem periòdicament la teva rel·lació laboral amb l'empresa i demanarem a l'empresa que ens valori el teu treball, realitzant les actuacions oportunes en el cas que es detectin determinades mancances.
7.- ANÀLISI DE LA NEGATIVA.-
Si no has aconseguit superat el procés de selecció haurem d'analitzar-ne els motius i actuar en consonancia.
8.- SEGONA VALORACIÓ DE L'OCUPABILITAT.-
Si portes molt de temps inactiu ens haurem de plantejar realitzar actuacions per tal d'introduir-te de nou en el món laboral, podras formarte en altres àmbits, redefinir les teves sortides professionals, etc.

žžž 

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org