Els Pilars d'una Vida Sana

soundvoturce.tk PRESENTACIÓ

La finalitat del programa towhagarwicu.tk Els Pilars d'una Vida Sana de la Federació Mestral- COCEMFE de Tarragona és aconseguir wildimoson.cf la plena i efectiva integració de les persones amb discapacitat en la societat, entenent que la integració inclou les activitats de la vida quotidiana, però també les de relacions socials, mitjançant activitats culturals, oci i lleure.

D'aquesta manera source url Els Pilars d'una Vida Sana pretén crear uns espais i uns temps de trobada de persones amb discapacitat i dels seus familiars cuidadors per, d'acord amb les circumstàncies personals de cadascú I les seves aficions i interessos, propiciar activitats per als possibles grups estables formats en funció de les aficions i afinitats detectades. Englobarà diverses https://doorkvachinvari.ml activitats lúdiques, esportives i de lleure adreçades a les persones amb discapacitat i els seus familiars, el programa té diverses vessants en funció de les edats dels participants (nens i joves, adults, gent gran).

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org