INTERNACIONAL

La solidaritat és un dels valors més preuats de qualsevol societat i implica la defensa dels drets de totes les persones al marge dels seu origen, sexe, creences, circumstàncies personals...

La SOLIDARITAT en majúscules és el motor que mou les entitats de la societat civil que treballen per als sectors amb major risc d'exclusió social i amb major dificultats per a poder desenvolupar una vida digna i justa. Si les borses de pobresa i marginació d'una societat desenvolupada com la nostra creixen dia a dia, als països pobres la situació és especialment dramàtica. 

La Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona va desenvolupar un seguit de programes internacionals financiats per la Unió Europea dins del marc del programa Erasmus Plus i, en aquest cas, tenen la finalitat de millorar la situació en l'àmbit de les persones amb discapacitats en diferents línies d'actuació.

Actualment s'està desenvolupant el programa Curability. Cultural Accessibility. El projecte CURABILITY pretén arribar a les persones amb discapacitat per millorar el seu accés a la cultura, així com als empleats actuals i futurs de museus, galeries, etc. Projecte Cofinanciat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea.

(per ampliar informació del programa fer click a la imatge):

 

Altres programes que es varen dut a terme són els següents:

1.- inclEUsion (Promoure la inclusió social dels inmigrants amb discapacitat en Europa mitjançant la millora de les competències dels educadors d'adults), Projecte Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea.

(per ampliar informació del programa fer click a la imatge):

 

2.- “Integració de les Persones amb Discapacitat a través de l’aprenentatge”, coordinat per la Federació Mestral-Cocemfe Tarragona que té com a objectiu principal la integració social i laboral de les persones amb discapacitat a través de l’educació i la formació.

3.- Participació en el programa europeu "European day of integrated sport", juntament amb entitats d'Alemanya, Romania, Grècia, Lituània, Portugal, Turquia i la Fundació Tarragona 2017.

 

 

4.- La Fortalesa de la unitat, el programa se centra en potenciar mesures actives per aconseguir la inclusió de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, s'han tractat aspectes com la integració de les persones amb discapacitat al món laboral, la promoció de la participació de les persones amb discapacitat en el desenvolupament, l’execució i l’avaluació dels serveis de treball i els programes de formació per a persones amb discapacitat i treballadors.

5.- Nosaltres no veiem obstacles, i vosaltres Jornada per a joves amb discapacitat o que treballen amb persones amb discapacitat.

 

 

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org