Iguals en la diferència

Amb la voluntat de la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica – MESTRAL Cocemfe Tarragona volem abordar el tractament per la prevenció contra la violència de gènere en els joves. Iguals en la diferència  promou la reflexió de les desigualtats entre la població jove, un marc de raonament on es pretén oferir un programa de sensibilització social contra la violència masclista. Proporcionar eines i recursos per promocionar una reflexió entre els nois i noies, des de les besants del respecte mutu entre sexes.

Seqüenciació de l'activitat

Part teòrica:

Analitzar els rols, estereotips en el gènere. Informar dels mites i creences entorn a la violència de gènere en els joves.

Part pràctica:

“Ulleres d’igualtat” detectar situacions desigualtat o de violència gènere a través del anàlisis d’anuncis publicitaris i pel·lícules estereotipades.

Activitats complementàries

Dins del programa 'No Passis de Roda a Roda' se celebra cada any un concurs fotogràfic i literari amb els alumnes que hi han participat. En aquest concurs hi ha diferents modalitats de participació:

  • Experiència fotogràfica: concurs de fotografies de temàtica d’imatges que tinguin a veure amb la discapacitat: vida diària, esport, barreres arquitectòniques
  • Certamen literari: recull de contes sobre temes relacionats amb la discapacitat
  • Recull de frases i reflexions sobre el món de la discapacitat

En acabar el curs es realitza el lliurament de premis i s'edita un llibre on es recullen les fotografies, contes i frases dels alumnes

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org