LLEI 43/2006 DE MILLORA DEL CREIXEMENT I DEL TREBALL

 

La Llei 43/2006 regula les mesures  foment del mercat de treball amb l’objectiu d’assolir els compromesos establerts a l’estratègia de Lisboa.

La llei regula aspectes relacionats amb la protecció de col·lectius específics per situació d’atur, modificacions per la millora de la contractació temporal i les mesures d’impuls per a la contractació indefinida. Així, entre aquestes mesures regula les bonificacions de la quota empresarial per contractar de forma indefinida a treballadors amb discapacitat.

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22949

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org