LLEI 35/2010 DE REFORMES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT DE TREBALL

 

La Llei 35/2010 recull les darreres reformes del mercat de treball per a contribuir a la reducció de l’atur i l’increment de l’economia. Així, de forma complementària al que estableix la Llei 12/2001, entre altres, defineix el marc de les indemnitzacions per extinció objectiva improcedent.

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14301

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org