LLEI 12/2001

 

Llei 12/2001 de mesures urgents de reforma del mercat de treball per l’increment del treball i la millora de la qualitat

La Llei 12/2001, de forma complementària al que estableix la Llei 35/2010, entre altres, defineix el marc de les indemnitzacions per extinció objectiva improcedent.

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2001-13265

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org