L'Accessibilitat Universal. Una NECESSITAT - un DRET

 

LA FORMACIÓ s’emmarca en el programa més ampli d'Accessibilitat de LA LLIGA D'AFECTATS REUMATOLÒGICS I DISCAPACITATS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA,  que és un programa integral i de continuïtat, que treballa diversos aspectes, per aconseguir un del principals objectius de l’entitat com és treballar per l’accessibilitat universal a les nostres comarques; d’aquest terme se’n desprèn la idea de dissenyar un entorn apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat. Aquest programa és un dels subprogrames que conformen el Programa General anual de l’entitat.

 

                  La Lliga treballa per a aconseguir l'accessibilitat universal en:

                                         1) El camp urbanístic

  •  Ciutats, pobles, medi natural
  • Transports públics
  • Aparcaments reservats                                        

                                         2) El camp arquitectònic

  • Edificis i serveis públics i edificis privats d'ús públic
  • Edificis privats

                                         3) El camp de les noves tecnologies

 

L’Oficina Tècnica d’Accessibilitat (OTA) de La Lliga pretén ser un referent en l’assoliment de l’Accessibilitat Universal en els entorns, béns, serveis i edificis de tots els municipis de les Comarques de Tarragona.

L’OTA també és un Servei de suport, des del món i realitats quotidianes de les persones amb discapacitat, promogudes, liderades i executades des dels diversos àmbits de l’Administració i, al mateix temps, ser un nexe de relació i interlocució entre administracions i la ciutadania amb discapacitat i amb problemes de mobilitat.

Accessibilitat Universal. Una necessitat  un Dret .  Amb aquest esperit, La Lliga ha dissenyat i elaborat aquest programa formatiu de revisió, debat, reflexió i bones praxis sobre l’Accessibilitat Universal. El programa també pretén generar valors i comportaments de solidaritat i respecte vers les persones amb discapacitat a través de la sensibilització i la  conscienciació.  
 
Aquesta formació està finançada per la Fundación ONCE, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus, entre d'altres. I compte amb la col·laboració de la Federació Mestral Cocemfe Tarragona i altres entitats i institucions del territori.

Aquesta formació es desenvolupa gràcies a l’èxit obtingut desprès de la realització de cursos d’actualització de coneixements sobre accessibilitat realitzats en col·laboració amb Consells comarcals de la província i altres agents al territori, i a l’experiència obtinguda en programes internacionals com "Disseny Universal i Accessibilitat: Ambients sense barreres".

   

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org