EL REIAL DECRET 27/2000 pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor dels treballadors en empreses de 50 o més treballadors

 

El RD 27/2000 estableix les mesures alternatives que, amb caràcter excepcional, eximeixen a les empreses de més de 50 treballadors de reservar una quota del 2% de la seva plantilla, a favor dels treballadors amb discapacitat.

  • La celebració d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball o amb un treballador autònom amb discapacitat.
  • Realització de donacions i accions de patrimoni, sempre amb caràcter monetari pel desenvolupament d’activitat d’inserció laboral i creació de treball de persones amb discapacitat.
  • La constitució d’un enclavament laboral: prèvia subscripció del corresponent contracte amb un Centre Especial de Treball.

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-1547

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org