El Congrés inicia la reforma legislativa perquè totes les persones amb discapacitat puguin votar

Es busca modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) i garantir el dret a vot a totes les persones amb discapacitat

Quasi unes 100.000 persones s’han vist privades del dret a vot de forma arbitrària i sense cap altra raó que el prejudici, vulnerant la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que forma part del nostre ordenament jurídic. Aquesta reforma acabarà amb aquesta vulneració dels drets humans i els drets civils.

Aquesta proposició  afegeix una disposició addicional que estableix que les persones a les quals se’ls hagués limitat o anul·lat el seu dret de sufragi per raó de discapacitat queden reintegrades plenament pel ministeri de la llei. Així, aquestes persones no seguiran segregades i excloses de participar en la vida pública i política.

Si finalment s’aprova la proposició de llei, la seva tramitació podria tenir lloc tant a la subcomissió per a la reforma lectoral com a la Comissió per a les Polítiques integrals dels Diputats.

Llegir notícia sencera

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org