CURS "Accessibilitat Universal. Una Necessitat - un Dret"

DESCRIPCIÓ:

Actualització de coneixements tècnics sobre l’aplicació de la normativa vigent en termes d’accessibilitat. El programa es desenvolupa en diverses parts:

     Bloc 1:  Legislatiu-Tècnic

  • Normatives sobre accessibilitat a nivell UE, Estat, Catalunya 
  • Aspectes d’Accessibilitat: 

                      * Urbanística

                      * Edificació

                      * Transport

                      * Comunicació

                      * Bones i males praxis

                 

     Bloc 2:  Pràctic

  • Reconeixement sobre el terreny de L’accessibilitat Urbana, Arquitectònica, Transport públic.  A partir d’uns ítems i d’uns criteris tècnics per classificar cada ítem com a:

                        * Accessible                                                                    

                        * Practicable                                                                       

                        * Inaccessible

  • Bolcar la informació a la web accescat.cat (opcional)

 

ADREÇAT A:
  • Personal i professionals de l’àmbit urbanístic dels municipis
  • Estudiants universitaris i de cicles formatius d’àmbits relacionats
  • Altres entitats i institucions
  • Altres col·lectius interessats

 

FORMAT:
  • Tradicional: presencial (contactar amb la Lliga a secretaria@lalligaonline.org
  •  Distan cia: Un cop confirmada la inscripció, es fará tramesa a cada alumne per correu electrònic la documentació que es correspon amb l'acció formativa. Així mateix, es contactarà amb cada alumne per establir el procediment de solució de consultes, la relació amb el tutor per fer el seguiment corresponent i la planificació de les activitats pràctiques.

OBJECTIUS:

1.    Informar i sensibilitzar als participants sobre el dret que tenen totes les persones, amb independència de les seves capacitats, a portar una vida autònoma i sense barreres en el seu dia a dia i en el seu entorn.

2.    Contextualitzar, actualitzar i debatre sobre les normativa vigents (nivell estatal i autonòmic) a aplicar en termes d’accessibilitat en els espais, serveis, béns i edificis d’ús públic i privats.

3.    Determinar els paràmetres d’accessibilitat que cal aplicar en edificis d’ús públic decidint, en cas que hi hagi duplicitat i/o discrepància de criteris en normatives diferents, quin és el cas més restrictiu o el que es considera més adient.

4.    Treballar conceptes bàsics sobre accessibilitat amb exemples pràctics “in situ” i propostes d'accions correctores.

5.     Planificació de Campanyes i manuals bones praxis en accessibilitat.

 

METODOLOGIA:

    .- Presentació i comentaris sobre la normativa vigent, estatal i autonòmica en edificació de pública concurrència (Edificis d’ús públic).

     .- Identificació dels espais a analitzar per a la realització de les sessions pràctiques. Consensuar edificis a avaluar i protocols actuació. Bones pràctiques.

     .- Sessions practiques. Identificació “In situ” de les barreres existents en el medi físic (edificació, vies, espais públics,... senyalització) i possibles millores. 

 

 

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org