PRESENTACIÓ NO PASSIS

La idea de LaLliga d'elaborar i portar a terme un programa adreçat a l’alumnat dels CEIP i IES de les comarques de Tarragona i a la Comunitat Educativa en general,  va néixer als anys 90, des de la convicció que els canvis de mentalitat i de costums de qualsevol societat, així com la comprensió de les diferències entre les persones, les seves aptituds i capacitats com un bé enriquidor i no com un handicap, han de tenir l’inici en l'educació de tots els individus que la integren i que marcarà el punt d’inflexió en les relacions entre ells.

Educació col·lectiva de la societat en general i dels nens i nois en particular, ja que ells seran els que configuraran la societat del futur i, per tant,  trametran i perpetuaran els seus valors.

Són diversos els factors que ens varen portar a posar en marxa una campanya ambiciosa en els plantejaments i en l'àmbit d'actuació, a partir de la premissa que contínuament canvien les característiques dels membres de la societat: cada any augmenta de forma substancial el nombre de persones que per les seves dificultats de mobilitat i dependència tenen problemes per portar una vida activa estàndard i per relacionar-se en un pla d’igualtat amb la resta de ciutadans. És el col·lectiu de les persones amb discapacitat, sigui aquesta adquirida ja en néixer, sigui per alguna causa externa, com els accidents, o per raó de les malalties pròpies de la senectut.

L’aspecte més preocupant que hem tingut especialment en compte al programar el “No passis de roda a roda” ha estat l'alt nombre d'accidents de trànsit entre la gent jove. La sagnia constant als nostres carrers i carreteres ha de comptar amb adequades mesures de control però, sobretot, amb una bona campanya de conscienciació i prevenció que impacti els joves que comencen a sentir bramar els motors al seu cap. Per això, el gruix del projecte està dirigit als adolescents i joves.

I, si bé creiem que és important la informació, les recomanacions, les campanyes... res millor que la informació de primera mà, de la persona que pot explicar la seva pròpia experiència i com ha incidit en la seva vida haver sobreviscut, amb seqüeles,  a un accident.

Creiem que la Direcció dels Centres educatius i el seu professorat tenen una importància cabdal en assumir aquesta formació humana, i així ho han demostrat abastament durant l’experiència d’aquests anys del NO PASSIS DE RODA A RODA.

I creiem que el tema és prou important per fer una crida a les institucions que tenen l’obligació de prendre les mesures pertinents per a què totes les persones tinguin garantits els seus drets i gaudeixin de les mateixes oportunitats d’exercir de ciutadans i de gaudir de l’oci i esports per a la plena NORMALITZACIÓ.

 

Emília Altarriba Alberch                           M. Josep Mesquida

Presidenta COCEMFE  Tarragona               Presidenta Lliga afectats reumatològics i discapacitats    

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org