Objectius de LA XARXA

General: L’objectiu principal de la Xarxa és LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA de les persones dels col·lectius en risc d’exclusió social:

  • Persones amb discapacitat, especialment dones i joves
  • Persones immigrants
  • Altres col·lectius en risc d’exclusió social

Específics

  • Sensibilitzar la societat envers els col.lectius en risc d’exclusió social
  • Crear espais d’informació i debat sobre temes problemàtics i que han incidit i incideixen en l’individu i en la col.lectivitat,  des de diversos punts de vista cercant l’educació poblacional
  • Interrelacionar entitats i grups de persones que col.laboren des de la societat civil en aconseguir una societat més justa per a tothom;
  • Eliminar les barreres socials
  • Crear una xarxa solidària i un fòrum d’opinió i de canvi de mentalitats
  • Fomentar hàbits de diàleg per a la ressolució de conflictes

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org