Qui som?

Qui som?


La Federació MESTRAL – COCEMFE TARRAGONA és una federació de diferents associacions que treballen per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitats d’origen físic i/o orgànic a les comarques de Tarragona. És el resultat de la unió de voluntats i treballs perquè aquestes persones puguin assolir el major grau d'autonomia personal i, així, normalitzar la seva relació amb l'entorn.

Aquesta entitat pertany a Cocemfe Catalunya amb la que col·labora de manera activa en la reivindicació dels drets de les persones amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona pertany i treballa en sintonia amb Cocemfe Estatal per aconseguir la normalització d'aquest col·lectiu de persones en la societat.

La Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat a la secció 2ª del Registre de Tarragona amb el número 40. Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la Secció Serveis i Establiments d’atenció Social Primària, amb el número de registre S08812. Inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Tarragona amb el número 741. Inscrita al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus amb el número 351.

El Servei "Centre d'Atenció Bàsica per a persones amb diversitat funcional Mestral" de la Federació està inscrit en el Registre d'Entitats Serveis i Establiments Socials en la secció Serveis i Establiments de Atenció Social Primària amb el número de registre S08812.

L'entitat també ha estat reconeguda com a Entitat d’Utilitat Pública en la resolució JUS/2698/2014. Aquest és un reconeixement a la tasca que desenvolupa la Federació en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, a més de la seva tasca de sensibilització i conscienciació a tot el conjunt de la població.

Historia


L'any 2005, la Federació d'associacions de discapacitats físics i orgànics Mestral va presentar i va desenvolupar un projecte amb la finalitat de realitzar un programa d'unificació de les associacions del sector de la discapacitat física de la província de Tarragona i iniciar una marxa en comú, d'acord a un objectiu comú: la NORMALITZACIÓ de les persones discapacitades en el si de la societat a la qual pertanyen.

Fins al moment, el moviment associatiu no ha havia tingut molta força, havia estat molt disgregat i, en molts casos, depenia d'associacions de Barcelona, amb unes característiques molt diferents per la gran quantitat de ciutats que aglutinen i que representen una diferenciació en la problemàtica.

A més, en els estudis previs a la creació de MESTRAL, es va constatar que hi havia poca comunicació i col·laboració entre les diverses associacions tant per a la detecció de necessitats com per a la difusió de les activitats que duen a terme, la qual cosa dificultava una visualització tant del col·lectiu i les seves necessitats com de la labor social que realitzen les associacions.

La dispersió de forces també representava un hándicap a l'hora de relacionar-se amb les institucions provincials.

Amb la creació de la Federació d'associacions Mestral COCEMFE Tarragona, va aparèixer una entitat que podia aglutinar totes les associacions, prestar-los el suport que necessitessin, organitzar jornades d'informació i treballs de recollida de dades per a un informe fidedigne sobre el sector des del punt de vista territorial.

L'estructura de funcionament que es va crear amb el projecte Units per la raó, va servir per donar a conèixer MESTRAL i el seu projecte, començar a programar i coordinar accions comunes, donar cobertura a les associacions, ampliar la Federació, relacionar-se i col·laborar amb les altres federacions provincials per debatre sobre les problemàtiques comunes a nivell de Comunitat Autònoma i consensuar accions comunes.

Des de la creació en 2003 i el programa de 2005, la Federació d'associacions de discapacitats físics i orgànics Mestral-COCEMFE Tarragona s'ha anat implantant al territori, ha crescut en nombre d'associacions i d'activitats i ha establert relacions i convenis amb diverses entitats.

 

La Junta Directiva


 

Emília Altarriba Alberch

Presidenta de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona; Vicepresidenta de Cocemfe Catalunya; Consellera de Cocemfe Estatal; Presidenta de la Fundació d'Afectats i Afectades per la Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

 

Alfred Blasi Escudé

Secretari de la Federació Mestral-Cocemfe Tarragona; President de la Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats de les comarques de Tarragona.

 

José Luis Julian Justicia

Tresorer de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona; President d'ARAB (Associació Reusenca Anti Barreres)

 

Teresa Campanera Gatell

Vocal de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona; Presidenta d'Esclerosi Múltiple Tarragona

 

 

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org